PENDİK MİNİBÜS-KAMYON-KAMYONET-OTOBÜS-OTOMOBİL
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

21.06.2005 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 7.maddesinde üyelik için aranan şartlar şöyle sıralanmıştır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla  beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak.                         

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.  şeklinde sıralanmıştır.                                              

Odaya  kayıt esnaf ve sanatkarlar sicil memurlukları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılarak gerçekleştirilir.  Kayıt esnasında aşağıdaki evraklar gerekmektdir.

2 Adet İkametgat (Yerleşim Yeri Belgesi)
Vergi Levhası Fotokopisi
3 Adet Resim
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Araç Ruhsat Fotokopisi
Ehliyet Fotokopisi (Varsa)

Soru Cevap Kaza Tesbit Tutanağı İ.B.B. Yönergeler Trafik ve Yol Durumu Şikayet ve Önerileriniz