PENDİK MİNİBÜS-KAMYON-KAMYONET-OTOBÜS-OTOMOBİL
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

Ölen, odadan çıkan veya esnaf ve sanatkar niteliğini kaybettikleri yönetim kurulunca tespit edilenler ile devamlı odadan çıkarılma cezası almış olan üyelerin odadaki kayıtları yönetim kurulu kararı alınarak resen silinir.
Odalarda kayıtlı üyelerin kayıtlarının silinebilmesi için..
1. Üyenin daimi olarak çalıştığı bölgenin dışına çıkması ikametgahını ve işini çalıştığı bölge dışına nakletmesi,
2. T.C. uyruğundan çıkmak veya yetkili makamlarca vatandaşlıktan çıkarılmış olması,
3. Yabancı devlet uyruğunda olanlara Türkiye’de verilen meslek ve sanatı uygulama izninin kaldırılmış olması,
4. 507 sayılı Kanunun 2.maddesinde tanımlanmış olan esnaf ve sanatkar niteliğini kaybetmesi,
5. Medeni Kanun gereği olarak l8.yaşın ikmali, istisna en de evlenme ve mahkeme kararları ile kazai yollarla Medeni hakları kullanma yetkisini her hangi bir nedenle kaybedilmesi, gibi durumların tespiti veya ilgililerce bu durumların yeterli belgelerle Yönetim Kuruluna intikal ettirilmesi halinde üyenin başvurusuna gerek kalmadan oda yönetim kurulunca oda kayıtlarının silinmesine doğrudan doğruya (resen) karar verilir. Bu karar da yasal başvurularla haklarını kullanmalarına imkan sağlamak üzere üyeye tebliğ edilir. Sicile kayıt ve mevcut olan bir kaydı ortadan kaldırmak esnaf ve sanatkarların mesleki kimlikleri açısından fevkalade önem taşıdığından bu çok önemli konuda hukuki belgelere dayanarak işlem yapılmalıdır.
Soru Cevap Kaza Tesbit Tutanağı İ.B.B. Yönergeler Trafik ve Yol Durumu Şikayet ve Önerileriniz