PENDİK MİNİBÜS-KAMYON-KAMYONET-OTOBÜS-OTOMOBİL
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu
Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini almaları zorunludur.
Yetki Belgesi Türleri

K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.
 
2012 ÜCRET TABLOSU

Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton dan fazla olan araçlar)         K1 : 16.929 TL
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı
(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)                    K1*:  4.232 TL
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton dan fazla olan araçlar)         K2:    8.464 TL
Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı
(toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar)                    K2*:   2.116 TL
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı                          K3  :   8.464 TL
Her Bir Taşıt Kartı: 79,00 TL
 
 
K1 Yetki Belgesi Almak İçin İstenen Evraklar :
1-Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2-Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Adli Sicil Belgeleri (Cumhuriyet Savcılığından)
3- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
4-Firmaları Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya Noter onaylı sureti)
5-Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Veya Yetki Belgesi Talebinde Bulunan Tüzel veya Gerçek Kişinin Kayıtlı Olduğu Odası Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu iştigali, sermaye yazılı olacak)
6- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Trafik ve Tescil Belgelerinin Ticari ve Yük Nakli Tescilli Olacak)
7-Firmaların Merkez Adresinin Kira Kontratı veya Tapusunun Sureti
8-Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyet bulunduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı/belge
9-Yetki Belgesi almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 35 ton istiap haddine sahip taşıt veya taşıt filosuna sahip olması,
Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 75 ton istiap haddine sahip taşıt filosuna sahip olması, 10.000 YTL. Sermayeye sahip olması
Soru Cevap Kaza Tesbit Tutanağı İ.B.B. Yönergeler Trafik ve Yol Durumu Şikayet ve Önerileriniz