PENDİK MİNİBÜS-KAMYON-KAMYONET-OTOBÜS-OTOMOBİL
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

Yıllık aidatlar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve bu kanuna  bağlı olarak hazırlanmış olan  Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca,  her yıl  Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından, kanunun  61. maddesinin (b) bendi uyarınca tespit edilir.  

  1. Yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.
  2. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar, odaca verilen hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.
  3. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir.
  4. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar için alınacak gecikme zammı tutarı yıllık aidatın bir mislini geçemez.
  5. Yıllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecikme zamlarının tahsil zaman aşımı süresi beş yıldır.Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidat ve gecikme zamları terkin edilir.

              2013 Yılı Aidatı: 255,00TL

              2012 Yılı Aidatı :235,00TL

              2011 Yılı Aidatı : 209,00TL

              2010 Yılı Aidatı : 190,00TL

              2009 Yılı Aidatı : 173,00TL

              2008 Yılı Aidatı : 160,00TL

              2007 Yılı Aidatı : 146,00TL

Soru Cevap Kaza Tesbit Tutanağı İ.B.B. Yönergeler Trafik ve Yol Durumu Şikayet ve Önerileriniz