PENDİK MİNİBÜS-KAMYON-KAMYONET-OTOBÜS-OTOMOBİL
ŞOFÖRLER ESNAF ODASI

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla; Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.  Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.  

Ortaklık şartları

 1. Medeni Hakları Kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,
 2. 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşu kanununa göre kurulmuş meslek odasına kayıtlı esnaf ve sanatkar olmak,
 3. İş veya ikametgah yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,
 4. Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak,

Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar  

 • Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler.
 • Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır.
 • Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;
 • Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır,
 • istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,
 • Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir.
 • İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır.

İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir. 01 MAYIS 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yeni açılacak ve vadesi 1 yıla kadar olan kooperatif kredilerinde faiz oranı  %4,

Mevcut yada yeni açılacak ve vadesi 1 yıldan fazla olan diğer tüm kooperatif kredilerinde faiz oranı %5 olarak uygulanacaktır.

Soru Cevap Kaza Tesbit Tutanağı İ.B.B. Yönergeler Trafik ve Yol Durumu Şikayet ve Önerileriniz